Eser Alımı

  • Şato Dergi, her sayı korku, gerilim ve fantastik türünde eser alımı yapar. Kendi kitlesini oluşturmak isteyen her yazar, çizer ve fotoğraf sanatçısı eserlerini dergimize değerlendirilmek üzere gönderebilir.
  • Eser alım şartlarımız:
  • Eserlerinizi, her yeni sayı yayınladıktan sonraki yirmi gün içerisinde [email protected] adresine gönderebilirsiniz. Eser alım tarihleri, sosyal medya hesaplarımızdan duyurulur. Son gönderim tarihinden bağımsız bir şekilde gönderilen eserler, bir sonraki sayı için değerlendirmeye alınır.
  • Dergimizde formatımıza uygun öyküler, gotik türde şiirler; korku, gerilim, fantastik türün örneği kabul edilen eser incelemeleri(kitap, film, tiyatro), bu türde yazan yazarların biyografileri, deneme yazıları ve memoratlara yer verilir.
  • Yazılarınız daha önce hiçbir platformda/ dergide yayımlanmamış olmalı, word programında yazım ve imla kuralları gözetilerek hazırlanmalıdır.
  • Öyküler 1200 kelimeyi geçmeyecek şekilde bir adet, şiirler aynı e-posta içerisinde en fazla iki adet ve birer sayfayı geçmeyecek şekilde, inceleme yazıları en fazla 1000 kelime; biyografi, deneme ve memorat metinleri en fazla 800 kelime olmalıdır.
  • Korku ögeleri içeren çizimleriniz ve çekimini yaptığınız tekinsiz mekân fotoğrafları daha önce hiçbir mecrada yayınlanmamış olmalıdır.
  • Gönderilen yazılara editörlerimiz gerek gördüğü takdirde düzeltme yapma hakkına sahiptir. Eser sahipleri eserlerini gönderirken bunu kabul etmiş sayılır.
  • Eserlerin her türlü hukuki sorumluluğu eser sahiplerine aittir.
  • Gönüllülük esası ile hazırlanan Şato Dergi, eser sahiplerine telif ücreti ödemez.